XIV Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej-Perspektywy rozwoju dla pomp ciepła

Pompa ciepła w Twoim domu

Pompy ciepła są jednym z najbardziej ekologicznych źródeł ciepła i bardzo dobrze współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi. Połączenie to jest coraz częściej stosowane, jako kompleksowe rozwiązanie na produkcję własnego prądu oraz zyskanie niezależności w ogrzewnictwie. Ponad to pompy ciepła są jednym z najbardziej nowoczesnych źródeł ciepła. Przyjrzyjmy się bliżej perspektywom rozwoju w najbliższych latach dla pomp ciepła.

XIV Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej-podsumowanie

Podczas XIV Ogólnopolskiego Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej jednym z gości był Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska, który przedstawił perspektywy rozwoju dla pomp ciepła w Polsce. Warto tutaj przypomnieć, że rząd w dniu 2 lutego 2021 roku przyjął  Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, w skrócie zwaną PEP 2040. Polityka ta stanowi wizję strategiczną transformacji energetycznej Polski. Zakłada ona w szerszej perspektywie realizację trzech głównych celów takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność i efektywność energetyczną oraz ograniczony wpływ energetyki na środowisko.

Jednymi z celów szczegółowych są rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, przy czym rozwój ciepłownictwa wpisuje się również w Zeroemisyjny System Energetyczny. Minister Zyska uważa, że nawet do 2030 roku możliwe będzie zakończenie ogrzewnictwa opartego o węgiel i paliwa stałe, właśnie dzięki wymianie źródeł ciepła i wsparciu w ramach dofinansowań. Energia wykorzystywana w celach ciepłowniczych i chłodniczych w gospodarstwach domowych odpowiada za ponad 80% zużycia energii pierwotnej.

W realizacji założeń PEP 2040 mają pomóc ogólnopolskie programy takie jak „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. „Czyste powietrze” umożliwia skorzystanie z wymiany starych, szkodliwych zdrowiu i środowisku źródeł ciepła na nowe rozwiązania ciepłownicze, zaś trzecia już edycja programu „Mój Prąd” oferuje dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych.

Minister Zyska słusznie zauważa, że jedynie dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu odbiorców indywidualnych w transformację energetyczną możliwe będzie osiągnięcie znaczących postępów w nowych technologiach OZE. Już teraz rynek powinien skierować się na instalacje pomp ciepła, w czym pomocne dla inwestorów indywidualnych będą programy celowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Analizując obecną sytuację na rynku cen energii elektrycznej oraz przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 roku „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku”, możemy już dziś wysnuć wniosek, że koszty energii dla odbiorców indywidualnych będą nadal rosnąć. Cena rynkowa energii w dniu 25 marca 2020 roku wynosiła 152 zł za jedną megawatogodzinę, zaś dziś jest to kwota dwukrotnie wyższa – 304 zł za jedną megawatogodzinę. Jak wskazuje PEP 2040, zależność Polski od paliw węglowych, szkodliwych dla środowiska i nieopłacalnych, jest znacznie wyższa niż w innych państwach Unii Europejskiej, stąd pilna potrzeba transformacji.

Ze względu na zakres i rozmiar zmian, jakie muszą zostać wprowadzone jest to proces długotrwały, perspektywicznie określony do roku 2040. Odbiorcy indywidualni w tej sytuacji będą musieli mierzyć się z wysokimi kosztami energii elektrycznej przez dłuższy czas. Rozwiązaniem dla tych realiów jest globalne podejście do tematu ogrzewnictwa i produkcji własnego prądu. Instalacja pomp ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej jest idealnym wyjściem do osiągnięcia niezależności energetycznej i skutecznym obniżeniem rachunków za prąd i ogrzewanie. Ze względu na większe zapotrzebowanie cieplne w okresie jesienno-zimowym odbiorcy mają możliwość bilansowania energii, czyli odebrania nadwyżek produkcyjnych z okresu wiosenno-letniego. Bilansowanie zapewnia pokrycie zapotrzebowania energetycznego pomp ciepła przez cały rok, niezależnie od bieżącej produkcji.

Reasumując pompy ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną są rozwiązaniem opłacalnym ekonomicznie. Minister Zyska przewiduje, że w optymistycznym scenariuszu rozwoju rynku pomp ciepła możemy spodziewać się instalacji nawet 2 milionów pomp do roku 2030. Rozwój rynku pomp ciepła wygląda obiecująco, to ekologiczna przyszłość w ogrzewnictwie. Wszystko wskazuje na to, że im szybciej zdecydujemy się na te pro ekologiczne rozwiązania, tym szybciej uzyskamy niezależność od rosnących cen energii elektrycznej i ogrzewania.

Źródła:

  1. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.
  2. https://globenergia.pl/wydarzenia/forumpc2021/
  3. https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-przyjeta-przez-rade-ministrow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *